automatska provjera


automatska provjera
self-checking
* * *
• self-check
• self-checking

Hrvatski-Engleski rječnik. 2013.

Look at other dictionaries:

  • hardverski — hȁrdvērskī prid. DEFINICIJA koji se odnosi na hardver SINTAGMA hardverska kompatibilnost podrazumijeva uređaje koji se mogu uzajamno priključivati bez preinaka za prilagođavanje; hardverska provjera automatska provjera koju obavlja sam kompjuter… …   Hrvatski jezični portal